Witamy na stronie
Pracowni Analiz Środowiska ekspercka

Pracownia Analiz Środowiska ekspercka powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na wysoko- specjalistyczne usługi związane z ochroną środowiska. Nasza oferta obejmuje wachlarz działań ukierunkowanych na pomoc i doradztwo podczas dostosowywania obowiązków indywidualnej działalności Przedsiębiorców pod względem prawnym i technologicznym.

Kontakt

Kompleksowa
usługa środowiskowa

Sprawdź w jaki sposób uniknąć kosztownych opłat i kar środowiskowych

Gospodarka
odpadami

Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami

Audyt
środowiskowy

Ocena spełnienia wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska

O Firmie

Nasza oferta obejmuje wachlarz działań ukierunkowanych na pomoc i doradztwo podczas dostosowywania obowiązków indywidualnej działalności Przedsiębiorców. Zapewniamy pomoc zarówno pod względem prawnym jak i technologicznym.

Gwarantujemy bieżącą obsługę zadań z zakresu ochrony środowiska. Świadczymy również pomoc w przedmiocie identyfikacji wszelkiego rodzaju zagrożeń dla środowiska mogących wystąpić w przyszłości w wyniku działalności przedsiębiorstwa.

Nasi Klienci to zarówno firmy produkcyjne jak również usługowe oraz handlowe.

Współpracujemy z podmiotami o charakterze konsultingowym, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz indywidualnymi konsultantami. Możemy więc wybiegać w technologiczną przyszłość, proponując optymalne rozwiązania z uwzględnieniem Państwa możliwości finansowych.

Poniżej przedstawiamy korzyści płynące ze współpracy w oparciu o kompleksową usługę środowiskową. Jeżeli są Państwo zainteresowani wyłącznie konkretną usługą, prosimy o wybranie określonego zagadnienia spośród tych znajdujących się poniżej, bądź przejście do działu oferta.

Korzyści płynące z
kompleksowej usługi środowiskowej.

Stały nadzór nad zmianami w prawie

Bezpłatny, uproszczony audyt środowiskowy

Ewidencja odpadów, emisji oraz opakowań

Prawidłowe i terminowe rozliczenie z Urzędami

Niższe koszty obsługi

Elastyczna oferta, dopasowana do klienta

Usługi

Obsługa kompleksowa

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Woda i ścieki

Emisja gazów i pyłów

Drzewa i krzewy

Raporty do KOBiZE

Opakowania

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Audyt środowiskowy

Uwarunkowania środowiskowe

Raporty oddziaływania na środowisko

Opłaty za korzystanie ze środowiska

ISO 14001/EMAS

Szkolenia

Dołącz do przedsiębiorstw, które zaufały Naszym usługom.

Referencje