Audyt środowiskowy

Zobacz również:
Obsługa kompleksowa
Gospodarka odpadami
Szkolenia

Problemy z utrzymaniem standardów…

Zasadniczym problemem każdego przedsiębiorcy jest dotrzymywanie wymagań związanych z poszczególnymi obszarami działalności. Zmieniające się uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska powodują konieczność weryfikacji stanu prawnego działalności podmiotu w przedmiocie ochrony środowiska.

Audyt środowiskowy jest jedną z form weryfikacji zarządzania Przedsiębiorstwem w obszarach powiązanych z ochroną środowiska. Audyt środowiskowy ma złożony charakter. Wynika to z konieczności uwzględnienia wielu zmiennych, między innymi z rodzaju działalności, procesów, technologii i dokumentacji. Z tego względu od audytora wymaga się dużego doświadczenia z zakresu prawa oraz procesów technologicznych i ich wpływu na ludzi i środowisko.

Pracownicy eksperckiej audyty środowiskowe prowadzą od wielu lat. Zarówno w celach przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem, oceny spełnienia wymagań prawnych czy przygotowania analiz przedprywatyzacyjnych (due diligence). Zamierzenie jest zawsze takie samo: obniżenie kosztów działalności, likwidacja zagrożeń związanych z odpowiedzialnością środowiskową oraz usprawnienie przepływu informacji w Przedsiębiorstwie. Oferujemy atrakcyjne ceny i niezwykle bogate doświadczenie audytorskie. Sprawdź! Złóż zapytanie ofertowe.

 Nasza oferta:

 

  • określenie obowiązków prawnych i organizacyjnych Klienta z zakresu ochrony środowiska,
  • programy dostosowawcze w ramach wykazanych niezgodności,
  • ocena zgodności z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiska ISO 14 001,
  • identyfikacja i analiza aspektów środowiskowych,
  • audyt drugiej strony.

 Oferta specjalna:

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. + 48 691 867 284 e-mail: biuro@ekspercka.pl lub za pomocą formularza.