Szkolenia

Zobacz również:
Obsługa kompleksowa
Gospodarka odpadami
Audyt środowiskowy

Wiedzę można spożytkować…

Zasadniczym elementem wpływającym na stan środowiska oraz na nasze bezpieczeństwo jest świadomość właściwych zachowań. Zasada ta dotyczy zarówno miejsca naszej pracy jak również życia codziennego poza nią.

W zależności od potrzeb naszych Klientów oferujemy szkolenia zamknięte dla poszczególnych grup pracowników.

Szkolenia są przygotowywane zgodnie z oczekiwaniami, zarówno w odniesieniu do treści programowych, czasu szkoleń oraz ich miejsca.

Oferujemy szkolenia obejmujące standardowe tematy środowiskowe (gospodarka odpadami, zużycie wody, emisje ścieków, ograniczenia w zużyciu energii, zarządzanie środowiskiem w biurze, aspekty środowiskowe) jak również szkolenia specjalistyczne związane np. z posiadanym przez Państwa Systemem Zarządzania Środowiskiem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. + 48 691 867 284; e-mail: biuro@ekspercka.pl lub za pomocą formularza.