Systemy Zarządzania Środowiskiem

Zobacz również:
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami
Szkolenia

Wyższy stopień wtajemniczenia…

Łatwiej zarządzać przedsiębiorstwem gdy znamy wszystkie możliwości i zagrożenia związane z prowadzoną działalnością. Uzupełnieniem najczęściej występujących w firmach systemów jakości są systemy zarządzania środowiskiem.

Systemy Zarządzania Środowiskiem są stosunkowo nowym produktem na rynku polskim. Obecność tej formy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem sięga roku 1998 kiedy to w Polsce tylko 8 podmiotów posiadało wdrożony i certyfikowany SZŚ zgodny z ISO 14001. Od tego czasu ilość podmiotów które wdrożyły zasady zgodne z normą ISO 14001 systematycznie rośnie. Bardzo często w miarę rozwoju firmy i zwiększania się odpowiedzialności biznesowej, podmiot który posiada System Zarządzania Jakością podejmuje decyzję o uzupełnieniu systemu o aspekty związane z ochroną środowiska i wdraża System Zarządzania Środowiskiem.

ISO 14001 czy EMAS?

Dla większości przedsiębiorców brak jest zdefiniowanej różnicy między Systemem wg normy ISO 14001, a Wspólnotowym Systemem Ekozarządzania i Audytu (EMAS). W praktyce różnica ta zaznacza się obowiązkiem opublikowania deklaracji środowiskowej w przypadku systemu EMAS oraz nieco innym podejściem w stosunku do zgodności z prawem środowiskowym. Można stwierdzić, że wdrożenie i certyfikowanie systemu EMAS ma nie tylko czysto „techniczny” charakter ale przekazuje jednocześnie wyraźny sygnał, że organizacja (przedsiębiorstwo) silniej akcentuje swój udział w ochronie środowiska.

Dlaczego warto?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem przynosi wymierne korzyści dla Przedsiębiorcy:

 • redukcja kosztów działalności Firmy poprzez strategiczne zarządzanie w obszarach gospodarki odpadami, emisji ścieków oraz zanieczyszczeń do powietrza, jak również efektywne zarządzanie energią oraz surowcami i materiałami,
 • wzrost prestiżu Firmy zarówno na rynku regionalnym jak i krajowym i międzynarodowym, połączony ze wzrostem zaufania wśród społeczeństwa oraz partnerów handlowych,
 • łatwiejsze pozyskiwanie środków finansowych,
 • korzystniejszy punkt negocjacji z organami administracji ochrony środowiska.

 Nasza oferta:

 

 • przeprowadzenie przeglądu środowiskowego,
 • opracowanie księgi systemu zarządzania środowiskiem (również aplikacja do zintegrowanych systemów zarządzania),
 • wytypowanie najkorzystniejszych aspektów środowiskowych,
 • wdrożenie systemu zgodnie z normą PN-E ISO 14 001 lub z rozporządzeniem dotyczącym EMAS,
 • szkolenia dla poszczególnych grup pracowników zapewniające wdrożenie systemu jak i udokumentowane okresowe szkolenia personelu,
 • audyty drugiej strony, weryfikujące działalność dostawców oraz podmiotów działających w imieniu organizacji, za zgodność z zasadami polityki środowiskowej organizacji, przynajmniej w zakresie objętym współpracą z organizacją.

 Kogo dotyczy:

 

 • podmioty które podjęły decyzję dotyczącą zwiększenie odpowiedzialności społecznej (CSR) swej działalności,
 • podmioty które chcą sprawniej zarządzać procesami technologicznymi ograniczając oddziaływanie na środowisko,
 • podmioty które chcą wyróżniać się na rynku,
 • przedsiębiorstwa które chcąc współpracować z podmiotami wymagającymi wdrożonych Systemów Zarządzania Środowiskiem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. + 48 691 867 284; e-mail: biuro@ekspercka.pl lub za pomocą formularza.