Obsługa kompleksowa Audyt środowiskowy Gospodarka azbestem
Obsługa z zakresu ochrony środowiska | outsourcing środowiskowy | SKOŚ
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie | ewidencja odpadów

Systemy - nasza oferta

przeprowadzenie przeglądu środowiskowego,

opracowanie księgi systemu zarządzania środowiskiem (również aplikacja do zintegrowanych systemów zarządzania),

wytypowanie najkorzystniejszych aspektów środowiskowych,

wdrożenie systemu zgodnie z normą PN-E ISO 14 001 lub z rozporządzeniem dotyczącym EMAS,

szkolenia dla poszczególnych grup pracowników zapewniające wdrożenie systemu jak i udokumentowane okresowe szkolenia personelu,

audyty drugiej strony, weryfikujące działalność dostawców oraz podmiotów działających w imieniu organizacji, za zgodność z zasadami polityki środowiskowej organizacji, przynajmniej w zakresie objętym współpracą z organizacją,

Kogo dotyczy

podmioty które podjęły decyzję dotyczącą zwiększenie odpowiedzialoności społecznej (CSR) swej działaności,

podmioty które chcą sprawniej zarządzać procesami technologicznymi ograniczając oddziaływanie na środowisko,

podmioty które chcą wyróżniać się na rynku,

przedsiębiorstwa które chcąc współpracować z podmiotami wymagającymi wdrożonych Systemów Zarządzania Środowiskiem.

Systemy Zarządzania Środowiskiem

Gospodarka odpadami

Wyższy stopień wtajemniczenia...

Łatwiej zarządzać przedsiębiorstwem gdy znamy wszystkie możliwosci i zagrożenia związane z prowadzoną działalnościa. Uzupełnieniem najczęściej występujących w firmach systemów jakości są systemy zarządzania środowiskiem.

Systemy Zarządzania Środowiskiem są stosunkowo nowym produktem na rynku polskim. Obecność tej formy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem sięga roku 1998 kiedy to w Polsce tylko 8 podmiotów posiadało wdrożony i certyfikowany SZŚ zgodny z ISO 14001. Od tego czasu ilość podmiotów które wdrożyły zasady zgodne z normą ISO 14001 systematycznie rośnie. Bardzo często w miarę rozwoju firmy i zwiększania się odpowiedzialności biznesowej, podmiot który posiada System Zarządzania Jakością podejmuje decyzję o uzupełnieniu systemu o aspekty związane z ochroną śodowiska i wdraża System Zarządzania Środowiskiem.

ISO 14001 czy EMAS?

Dla większości przedsiebiorców brak jest zdefiniowanej różnicy między Systemem wg normy ISO 14001, a Wspólnotowym Systemem Ekozarządzania i Audytu (EMAS). W praktyce różnica ta zaznacza się obowiązkiem opublikowania deklaracji środowiskowej w przypadku systemu EMAS oraz nieco innym podejściem w stosunku do zgodności z prawem środowiskowym. Można stwierdzić, że wdrożenie i certyfikowanie systemu EMAS ma nie tylko czysto "techniczny" charakter ale przekazuje jednocześnie wyraźny sygnał, że organizacja (przedsiębiorstwo) silniej akcentuje swój udział w ochronie środowiska.

Dlaczego warto?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem przynosi wymierne korzyści dla Przedsiębiorcy:

  1. redukcja kosztów działalności Firmy poprzez strategiczne zarządzanie w obszarach gospodarki odpadami, emisji ścieków oraz zanieczyszczeń do powietrza, jak również efektywne zarządzanie energią oraz surowcami i materiałami,
  2. wzrost prestiżu Firmy zarówno na rynku regionalnym jak i krajowym i międzynarodowym, połączony ze wzrostem zaufania wśród społeczeństwa oraz partnerów handlowych,
  3. łatwiejsze pozyskiwanie środków finansowych,
  4. korzystniejszy punkt negocjacji z organami administracji ochrony środowiska.
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. +48 691 867 284; e-mail: biuro(at)ekspercka.pl lub za pomocą formularza