Obsługa kompleksowa Audyt środowiskowy Gospodarka azbestem
Obsługa z zakresu ochrony środowiska | outsourcing środowiskowy | SKOŚ
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie | ewidencja odpadów

Opakowania - nasza oferta

określenie obowiązków z zakresu opłaty produktowej w formie uproszczonej lub pełny audyt opakowaniowy,

naliczanie opłat produktowych,

doradztwo w zakresie efektywnego zmniejszania opłat produktowych,

poszukiwanie i negocjacje w imieniu Klienta z organizacjami odzysku,

zmniejszenie i umarzanie opłat podwyższonych i kar administracyjnych,

rozliczanie okresów wcześniejszych (do 2005 roku włącznie) zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym,Kogo dotyczy

producentów opakowań,

firmy wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach (producenci dóbr konsumpcyjnych, firmy handlowe i usługowe),

firmy importujące produkty w opakowaniach,

firmy eksportujące produkty w opakowaniach.

Kontakt z kosultantem

Jeśli nie macie Państwo pewności czy problem Was dotyczy prosimy o kontakt.
Tel. +48 691 867 284

Opłata produktowa i opakowania

Gospodarka odpadami

Opakowania i statystyka

Wprowadzanie na rynek opakowań oraz produktów w opakowaniach uważane jest za jedną z zasadniczych przyczyn powstawania znacznych ilości odpadów. Redukcja ilości odpadów opakowaniowych poprzez nadzór oraz obowiązek recyklingu i odzysku jest podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorcy.

Podstawą zasad wytwarzania opakowań oraz gospodarowania odpadami opakowaniowymi są dwa akty prawne: Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11.05.2001r. (Dz.U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11.05.2001r. (Dz.U. nr 63, poz. 639 z późniejszymi zmianami).

Opakowania w rozumieniu ustawy są to wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie. Zalicza się tutaj zarówno opakowania jednostkowe, zbiorcze jak również transportowe. Opakowania powinny być odpowiednio oznakowane i nie mogą zawierać susbtancji zdefiniownych w aktach wykonawczych.

Do podstawowych obowiązków producentów, importerów, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań należy składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane.
Jednocześnie Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, jest obowiązany osiągnąć: do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej 60 % poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty. Obowiązek ten przedsiębiorca może wykonywać sam lub za pomocą organizacji odzysku. W stosunku do ilości odpadów wykazanych w sprawozdaniach przedsiębiorca wylicza należną opłatę (opłatę produktową) i wnosi ją na odpowiedni rachunek. Opłat w kwocie poniżej 50 zł nie wnosi się.

O czym należy pamiętać?

  • w przypadku wprowadzania jakichkolwiek produktów w opakowaniach na rynek należy dokonać rejestracji w odpowiednim Urzędzie Marszałkowskim,
  • należy corocznie przygotowywać i składać sprawozdania o ilości wytworzonych lub wprowadzonych na rynek opakowań oraz wnosić należną opłatę,
  • należy rozliczyć okresy zaległe (5 lat wstecz).
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pomocy w zakresie opłat środowiskowych zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy obniżyć koszty zobowiązań do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. +48 691 867 284; e-mail: biuro(at)ekspercka.pl lub za pomocą formularza