Outsourcing ekologiczny Sprzęt elektryczny Gospodarka odpadami
Obsługa z zakresu ochrony środowiska | outsourcing środowiskowy | SKOŚ
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie | ewidencja odpadów

Audyt środowiskowy - nasza oferta

określenie obowiązków prawnych i organizacyjnych Klienta z zakresu ochrony środowiska,

programy dostosowawcze w ramach wykazanych niezgodności,

ocena zgodności z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiska ISO 14 001,

identyfikacja i analiza aspektów środowiskowych,

audyt drugiej strony,

Oferta specjalna

sprawdź warunki audytu środowiskowego dla Klientów współpracujących z nami w ramach Systemu Kompleksowej Obsługi Środowiskowej,

Audyt środowiskowy

Problemy z utrzymaniem standardów...

Zasadniczym problemem każdego przedsiębiorcy jest dotrzymywanie wymagań związanych z poszczególnymi obszarami działalności. Zmieniające się uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska powodują konieczność weryfikacji stanu prawnego działalności podmiotu w przedmiocie ochrony środowiska.

Audyt środowiskowy jest jedną z form weryfikacji zarządzania Przedsiębiorstwem w obszarach powiązanych z ochroną środowiska. Audyt ma złożony charakter, co wynika z konieczności uwzględnienia wielu zmiennych, między innymi rodzaju działalności, procesów, technologii, dokumentacji itp. Z tego względu od audytora wymaga się dużego doświadczenia z zakresu prawa, procesów technologicznych i ich wpływu na ludzi i środowisko.


Pracownicy eksperckiej audyty środowiskowe prowadzą od wielu lat. Zarówno w celach przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem, oceny spełnienia wymagań prawnych czy przygotowania analiz przedprywatyzacyjnych (due diligence). Zamierzenie zawsze takie samo: obniżenie kosztów działalności, likwidacja zagrożeń związanych z odpowiedzialnością środowiskową oraz usprawnienie przepływu informacji w Przedsiębiorstwie.


Oferujemy atrakcyjne ceny i niezwykle bogate doświadczenie audytorskie. Sprawdź! Złóż zapytanie ofertowe.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. +48 691 867 284; e-mail: biuro(at)ekspercka.pl lub za pomocą formularza